Gå till innehåll

Kraftigt ökad tillgänglighet från Stockholm Arlanda Airport till Nordamerika under sommaren 2024 - 30-tal avgångar per vecka.

2024-02-22, kl. 06:30

Tillgängligheten mellan Stockholm Arlanda Airport och Nordamerika kommer att öka kraftigt när det, med start i mitten av april, tillkommer två nya långlinjer till det befintliga utbudet från flygplatsen. Både United Airlines och Delta Air Lines återvänder, vilket gör att det totalt kommer att vara närmare 30 avgångar per vecka med upp till 5 avgångar per dag till Nordamerika sommaren 2024.

Tillgängligheten mellan Sveriges största flygplats och Nordamerika kommer att öka kraftigt när det, med start i mitten av april, tillkommer två nya långlinjer till det befintliga utbudet från flygplatsen. Både United Airlines och Delta Air Lines återvänder och kommer att trafikera linjer från Stockholm Arlanda till Newark respektive JFK under sommarsäsongen 2024. Detta gör att det totalt kommer att vara närmare 30 avgångar per vecka med upp till 5 avgångar per dag till den nordamerikanska kontinenten. Tillskotten av linjer kommer att spela en betydande roll för att koppla samman Stockholm med viktiga nav och marknader i Nordamerika, samt etablerade och växande marknader i Central- och Sydamerika.

Nyheten att United Airlines och Delta Air Lines båda återvänder till Stockholm Arlanda Airport är mycket glädjande, inte bara för de som vill besöka familj och vänner eller upptäcka nya resmål, utan i synnerhet för de tusentals svenska företag som är verksamma i Nordamerika. Eftersom det är en av Sveriges viktigaste marknader när det gäller import/export och handel, är en väl fungerande tillgänglighet länderna emellan nödvändig för både industrier och företag.

– Att både United Airlines och Delta Air Lines väljer att återvända till Stockholm Arlanda Airport är glädjande och visar tydligt på Stockholms centrala roll som ett viktigt nav i regionen för såväl näringsliv som turism och de som reser för att träffa vänner och familj, säger Jonas Abrahamsson Swedavias vd och koncernchef.

Under sommarsäsongen 2024 kommer Stockholm Arlanda Airport att ha direktlinjer till flera viktiga nav i Nordamerika. Air Canada, United Airlines och Delta Air Lines kommer att trafikera rutter till Toronto, Montreal och New York flera gånger i veckan med start den 10 april (Delta Air Lines), 6 juni (United Airlines) respektive 13 juni (Air Canada), i tillägg till de redan befintliga linjerna som trafikeras av SAS (Toronto och New York).

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavias arbete för ett fossilfritt flyg
Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst klimatarbete. Samtliga av de tio flygplatserna nådde målet noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet vid utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till biobränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Swedavias klimatomställningsarbete och ledande arbete i att driva klimatsmarta flygplatser prisas internationellt och flygbranschorganisationen ACI utsåg 2021 Stockholm Arlanda Airport till ”ECO-Innovation Airport of the Year”. Swedavia vill hjälpa resenärer att själva minska klimatavtrycket från sin resa och bidra i omställningen till ett fossilfritt flyg och samarbetar därför med Fly Green Fund. Swedavia erbjuder alla resenärer som flyger från en Swedaviaflygplats att köpa biobränsle för hela eller delar av resan via flygreenfund.se/swedavia.