Gå till innehåll

Miljöbalken utgör grunden för ansökan om nytt miljötillstånd

2012-01-11, kl. 12:18

Regeringen fattade den 22 december beslut i frågan om tillåtlighetsprövning av Stockholm Arlanda Airports miljötillståndsansökan. Beslutet innebär att ingen tillåtlighetsprövning genomförs mot bakgrund av att prövningen ska ske enligt miljöbalken. Detta betyder att en förutsättningslös prövning enligt nu gällande lagstiftning kan ske.

Stockholm Arlanda Airport är navet för inrikesflyget i Sverige samt utgör länken för förbindelser med omvärlden. Som sådan är flygplatsen av stor betydelse för tillgängligheten till, från och inom Sverige samt för tillväxten i hela Sverige. Swedavia inlämnade den 2 maj 2011 en ansökan om nytt miljötillstånd för flygplatsen till mark- och miljödomstolen. I det nuvarande tillståndet finns ett antal av regeringen beslutade villkor som reglerar verksamheten. Inför prövningen av den nya tillståndsansökan behövde betydelsen av dessa villkor i den fortsatta juridiska prövningen klargöras, vilket regeringen nu har gjort.

- Vår ambition är att få ett tillstånd som kan ge största möjliga samhällsnytta till priset av minsta möjliga miljöpåverkan. Vi tolkar beslutet som att en del av frågetecknen kring prövningen nu är utredda vilket är positivt både för Sverige och regionen, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Den 22 december fattade regeringen beslut i frågan om tillåtlighetsprövning av Stockholm Arlanda Airports ansökan om nytt miljötillstånd. Regeringen beslutar att inte vidta någon tillåtlighetsprövning av den nya ansökan. Anledningen är att Swedavia har ett tillstånd enligt äldre lagstiftning och nu ansöker om ett nytt miljötillstånd enligt den nu gällande miljöbalken. Tillståndsprövningen ska därför ske enligt miljöbalken och tillståndet får förenas med de villkor som behövs av miljöhänsyn.

Swedavia konstaterar därmed att miljötillståndsansökan för Stockholm Arlanda Airport nu kan prövas förutsättningslöst enligt gällande lagstiftning utan att tidigare meddelade regeringsvillkor ligger fast.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jan Lindqvist, informationschef Stockholm Arlanda Airport, tel. 0708-91 64 02

Klas Nilsson, presschef Swedavia, tel. 070-453 65 88