Gå till innehåll

Över tre miljoner utländska besökare vid Arlanda 2011

2012-03-27, kl. 14:43

För första gången översteg antalet utländska besökare vid Stockholm Arlanda Airport tre miljoner under 2011. Samtidigt väljer svenska privatresenärer Spanien i allt högre utsträckning. Det visar Swedavias resvanebarometer som sammanfattar resande till, från och inom Sverige. De utländska besökarna vid Swedavias flygplatser stod för hela 83 procent av ökningen inom utrikesresandet under året.

För första gången någonsin översteg antalet utländska besökare vid Stockholm Arlanda Airport tre miljoner under 2011. Samtidigt väljer svenska privatresenärer Spanien i allt högre utsträckning. Det visar Swedavias resvanebarometer som sammanfattar resande till, från och inom Sverige. De utländska besökarna vid Swedavias flygplatser stod för hela 83 procent av ökningen inom utrikesresandet under året. Det visar att Sverige fortsätter att växa som attraktiv besöksdestination.

Sverige fortsätter att vara en attraktiv destination för många utländska besökare. För första gången någonsin översteg antalet utländska besökare tre miljoner vid Stockholm Arlanda Airport. De utländska besökarna stod för hela 83 procent av ökningen på en miljon resenärer inom utrikesflyget från Swedavias flygplatser under 2011.

Den största tillväxten av antalet besökare kommer från Norge och Storbritannien. Bland de mindre besöksgrupperna är det framförallt Polen (45 procents ökning) och Island (84 procents ökning) som växer snabbt. Tillväxten av antalet besökare utanför Europa kommer främst från Brasilien, Kina och Thailand. 

- Den stora ökningen av besökare visar hur mycket Sverige fortsätter att växa som besöksland och internationell affärspartner. Det visar också vilken viktig roll flygplatserna spelar som nav eftersom vi är beroende av vår omvärld för fortsatt tillväxt, säger Brett Weihart, flygmarknadschef Swedavia.

 Parallellt med ökande antal besökare till Sverige väljer svenskarna i allt högre utsträckning att resa till södra Europa. Den största ökningen skedde till Spanien med 87 000 (15 procent) fler avresande resenärer 2011 jämfört med föregående år. Även Turkiet redovisade en stark tillväxt med 69 000 (28 procent) fler avresande resenärer.

- Det ökande antalet resenärer till destinationer i Europa kan förklaras med det minskade charterresandet till Egypten och Tunisien under året. Men vi ser en starkt växande efterfrågan på just Barcelona och fler avgångar till Istanbul, fortsätter Brett Weihart.

Även resandet till Asien ökar, och Thailand hamnar bland de tio mest växande destinationerna. Förenade Arabemiraten, där Dubai givetvis är det främsta resmålet, ökar kraftigt med 34 procent. Några övriga snabbt växande långväga destinationer är Singapore, Argentina och Sri Lanka. 

Fakta om undersökningen
Swedavias resvanebarometer är den mest omfattande rapporten som regelbundet beskriver hur flygresandet i Sverige utvecklas. Rapporten baseras på 136 000 intervjuer som genomförs varje år vid Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Ambitionen är att beskriva restrender och erbjuda information om hur flygresandet och tillgängligheten till och från Sverige utvecklas.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Swedavias pressavdelning 08-797 87 77 alternativt press@swedavia.se