Gå till innehåll

Positiv inställning till Arlanda

2012-01-03, kl. 09:01

Inställningen till Stockholm Arlanda Airport är bland invånarna i regionen överlag positiv, visar en ny undersökning av Swedavia. Hela 86 procent av de tillfrågade anser att fördelarna med flygplatsen är större än nackdelarna och över hälften anser att flygplatsen utmärker sig genom sitt miljöarbete. Resultaten visar också att 88 procent anser att flygplatsen är öppen och trovärdig.

En ny undersökning som Swedavia tagit fram visar att flygplatser överlag anses vara viktiga för Sveriges utveckling. Detta gäller Arlanda i synnerhet där 92 procent är av den meningen, jämfört med riksgenomsnittet på 85 procent. På samma sätt finns ett stort stöd för flygplatsen då 86 procent av de tillfrågade anser att fördelarna med en flygplats i regionen överväger nackdelarna.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Även om över hälften, 53 procent, anser att flygplatsen utmärker sig internationellt i och med sitt miljöarbete, finns många som efterfrågar mer information. Idag anger endast 30 procent att flygplatserna är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs. Även detta är dock långt över riksgenomsnittet på 21 procent.

- Vi har jobbat länge med att involvera närboende och andra i det arbete vi gör. Vi är inte i mål än men det är såklart glädjande att vi har ett högt förtroende bland de som bor och verkar i vår närhet, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet vid 2020 ska fullföljas fullt ut. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 64 procent, följt av bulleråtgärder, 35 procent.

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober – 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med
4 406 personer över hela landet. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från någon av Swedavias flygplatser och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Lindqvist, informationschef Stockholm Arlanda Airport, tel. 08-797 64 02

Klas Nilsson, presschef Swedavia, tel. 070-453 65 88