Gå till innehåll

Prövningen av Arlandas miljötillståndsansökan inledd

2012-02-29, kl. 12:19

Swedavia ansökte den 2 maj 2011 om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Nu har mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kungjort ansökan och därmed inleds prövningen i sak. Senast den 30 april ska remissinstanser inkomma med synpunkter på ansökan.

– Det känns bra att den juridiska processen kan fortsätta och att den nu kommer igång på allvar, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Den 2 maj ansökte Swedavia om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nuvarande tillståndet är baserat på tjugo år gamla regler och villkor, vilket inom några år kan leda till kraftfulla begränsningar av tillgängligheten till, från och inom Sverige. Swedavias ambition är att Arlandas miljötillstånd fullt ut ska utformas efter dagens lagstiftning i miljöbalken.

Mark och miljödomstolen i Nacka har nu utfärdat en kungörelse vilket innebär att en prövning i sak inleds. Senast den 30 april ska remissinstanser, det vill säga berörda myndigheter, kommuner och allmänhet, inkomma med synpunkter på tillståndsansökan.

– Alla som har ett intresse av ett tillgängligt Sverige med fortsatt goda förbindelser till omvärlden har nu möjlighet att visa vilken betydelse flygplatsen har för Sverige, säger Kjell-Åke Westin.

Den 22 december meddelade regeringen att ingen tillåtlighetsprövning av flygplatsverksamheten vid Arlanda behöver äga rum. Samtidigt meddelades att tillståndsansökan ska prövas enligt nu gällande lagstiftning, vilket enligt Swedavias mening, innebär att prövningen ska äga rum utan hänsyn till de villkor som ryms inom det nuvarande miljötillståndet.