Gå till innehåll

Stockholm Arlanda Airport ökar mest i Norden

2011-07-15, kl. 13:56

Under årets sex första månader ökade antalet flygresenärer på Stockholm Arlanda Airport med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt passerade 9 172 894 resenärer genom flygplatsen vilket motsvarar mer än hälften av Sveriges samlade flygresenärer. Stockholm Arlandas ökning är dessutom större än de tre övriga nordiska storflygplatserna Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

Under årets sex första månader ökade antalet flygresenärer på Stockholm Arlanda Airport med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Totalt passerade 9 172 894 resenärer genom flygplatsen vilket motsvarar mer än hälften av Sveriges samlade flygresenärer. Stockholm Arlandas ökning är dessutom större än de tre övriga nordiska storflygplatserna Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.

– Effektiva kommunikationer till Stockholm är viktigt för hela Sveriges ekonomiska utveckling. Att Stockholm Arlanda Airport är den flygplats som ökar mest är därför väldigt goda nyheter, säger Torborg Chetkovitch koncernchef Swedavia

Ökningen av antal resenärer bland de fyra nordiska storflygplatserna var för årets sex första månader: Stockholm Arlanda +1 300 000 (17 procent), Oslo +1 250 000 (14 procent), Helsingfors +1 100 000 (18 procent) och Köpenhamn +900 000 (9 procent).

Den dramatiska ökningen av antal resenärer är också goda nyheter för Sveriges största exportnäring – turismen. Visit Sweden, som marknadsför Sverige utomlands, presenterade i veckan statistik där antalet övernattningar av utländska besökare uppgick till 12,8 miljoner under 2010. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts i Sverige. Under maj månad syns en ökning på åtta procent av utländska turister. För samma period visar Stockholm Arlanda Airport en ökning på elva procent i utrikestrafiken.

– Det är uppenbart att ökningen av turist- och affärsresande har en tydlig koppling till flyget. Därför är det en fortsatt hög prioritet för oss att utveckla antalet direktlinjer till och från Stockholm Arlanda Airport, fortsätter Torborg Chetkovitch.

För mer information:

Klas Nilsson presschef, Swedavia, 070-453 65 88