Gå till innehåll

Swedavia fortsätter främja flygbranschens klimatomställning – bioflygbränsle tankas på flera flygplatser

2019-06-05, kl. 08:00

Från och med den 5 juni och under några dagar kommer bioflygbränsle att tankas på flera av Swedavias flygplatser, däribland Stockholm Arlanda Airport. Flygplatserna är därmed några få i världen att tanka bränslet, som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Satsningen är den del av Swedavias strategi för att verka för flygbranschens klimatomställning och ett fossilfritt flyg 2045.

Swedavia arbetar sedan flera år tillbaka för att främja en storskalig användning av bioflygbränsle, som minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 80 procent jämfört med traditionellt flygbränsle. Sedan 2016 köper Swedavia årligen bioflygbränsle för den mängd som förbrukas för bolagets tjänsteflygresor, motsvarande cirka 450 ton.

– Att kunna flyga miljömässigt hållbart är en förutsättning för att flyget som transportslag även i framtiden ska kunna knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Bioflygbränsle är ett av verktygen som kommer att ta oss dit, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Årets leverans av bioflygbränsle är framställt av använd frityrolja av den finska producenten Neste. Bränslet blandas in med traditionellt flygbränsle och tankas på Stockholm Arlanda Airport, Malmö Airport, Umeå Airport och Åre Östersund Airport. Senare i juni får även Göteborg Landvetter Airport en leverans. Den största delen av årets leverans tilldelas Stockholm Arlanda Airport.

– Att flyga på ett hållbart sätt är möjligt redan idag tack vare bioflygbränslet. Men mängderna som produceras är alldeles för små och bränslet för dyrt. Därför behövs satsningar på storskalig biobränsleproduktion och väl fungerande styrmedel som kan driva på den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt flyg, säger Jonas Abrahamsson.

Satsningen på bioflygbränsle är en del av Swedavias strategi som syftar till att fem procent av allt flygbränsle som tankas vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Swedavia arbetar också aktivt med att minska de fossila utsläppen från den egna verksamheten. Samtliga av Swedavias flygplatser ska ha noll fossila utsläpp från egna verksamheten 2020.

– Vårt klimatarbete står på två ben. Vi har redan kommit långt när det gäller utsläppen i vår egen verksamhet. Våra flygplatser hör idag till några av världens mest klimatsmarta. Samtidigt är det lika viktigt att vi bidrar till hela branschens omställning och där är satsningen på bioflygbränslet en av nycklarna, säger Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia.

Fakta Swedavias miljöarbete och mål

 • Swedavias egna verksamhet på alla tio flygplatser ska vara fossilfri 2020, vilket nås bland annat genom satsning på förnybara drivmedel, elektrifiering av markfordon och arbetsredskap och genom bioflygbränsle.
 • 2025 ska fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser vara fossilfritt.
 • Flygbranschen har enats om en färdplan om fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige, med målsättning att det svenska inrikesflyget ska bli fossilfritt 2030 och utrikesflyget 2045, i linje med internationella klimatmål. Detta ska nås via energieffektivisering, förnybara flygbränslen och elektrifiering.
 • Swedavia köper bioflygbränsle för bolagets tjänsteresor som motsvarar 450 ton bränsle årligen.

Fakta leverans av bioflygbränsle

 • Det levererade bioflygbränslet är tillverkat av använd frityrolja och har producerats av Neste i Finland. Därefter har det raffinerats i Belgien och skeppats med båt till Gävle där bränslet blandas och testas. Från Gävle har leveransen till Stockholm Arlanda transporterats med tåg och till övriga flygplatser med tankbil.
 • Inblandningsgraden av det förnybara fossila bränslet är 36 procent. Högsta tillåtna inblandningsgrad av fossilfritt flygbränsle är i dagsläget 50 procent.
 • Den totala leveransen är på 450 ton vilket motsvarar koldioxidutsläppen från ca 1500 flygresor tur och retur Stockholm – New York eller 10 000 flygresor tur och retur Stockholm – Luleå.
 • Stockholm Arlanda Airport får majoriteten av bränslet, cirka 270 ton.
 • Göteborg Landvetter Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Åre Östersund Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Umeå Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Malmö Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Swedavia köper bränslet av Air BP som är ny leverantör för i år.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se