Gå till innehåll

Swedavia och Alecta samlar tjugo flygplatsfastigheter i gemensamt bolag

2015-06-02, kl. 09:00

Swedavia och Alecta bildar ett gemensamt bolag som ska förvalta 20 större fastigheter inom logistik, hangar och kontor vid Sveriges tre största internationella flygplatser. Genom bolaget säkerställs ett långsiktigt engagemang i fastigheterna samtidigt som förutsättningarna för flygplatsernas utveckling stärks.

Swedavia och Alecta har idag tecknat avtal om att bilda ett bolag som ska förvalta 20 större fastigheter vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport. Bolaget ägs till lika delar av Swedavia och Alecta. Överenskommelsen omfattar cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar area inom logistik, hangar och kontor. Det underliggande fastighetsvärdet är 3 950 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att få Alecta som partner. Samarbetet ger oss en stabil grund utifrån vilken Swedavia kan fortsätta arbetet och investera för att utveckla våra internationella knutpunkter och därigenom stärka svensk tillgänglighet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

– Det är mycket glädjande att vi har gjort en långsiktig överenskommelse med Swedavia. Att kunna förvärva en del av en fastighetsportfölj med infrastrukturkaraktär som genererar stabila kassaflöden bidrar positivt till vår totala avkastning. Portföljen har intressanta utvecklingsmöjligheter som vi hoppas kan realiseras tillsammans med vår nya partner Swedavia, säger Fredrik Palm, chef fastigheter Sverige på Alecta.

Bland fastigheterna som ingår i överenskommelsen återfinns Tekniska basen, Flight Academy och Cargo Center vid Stockholm Arlanda Airport samt GOT Cargo North & South vid Göteborg Landvetter Airport.

Swedavia har sedan 2011 arbetat med fastighetsutveckling på flygplatserna i det helägda dotterbolaget Swedavia Real Estate AB. Verksamheten skapar och realiserar värden som återinvesteras i flygplatserna och möter den ökade efterfrågan från resande och på fastigheter.