Gå till innehåll

Swedavia säkrar finansiering genom Nordiska investeringsbanken

2020-12-10, kl. 15:00

Swedavia och Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett låneavtal på 500 miljoner kronor. Låneavtalet är ett så kallat ”covid-19 response loan” med syfte att underlätta finansieringen för branscher som är starkt påverkade av coronaviruspandemin. Löptiden på låneavtalet är sju år.

Swedavia och Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett låneavtal på 500 miljoner kronor.

Låneavtalet är ett så kallat ”covid-19 response loan” med syfte att underlätta finansieringen för branscher som är starkt påverkade av coronaviruspandemin. Löptiden på låneavtalet är sju år.

- Lånet bidrar till att ytterligare stärka vår likviditet i en tid då covidpandemin på ett dramatiskt sätt påverkar både flygresandet och Swedavias verksamhet, säger Mats Påhlson, Swedavias finanschef.

Under perioden januari-oktober minskade antalet resenärer vid Swedavias flygplatser med cirka 72 procent till närmare 9,5 miljoner resenärer. För perioden januari-september redovisade Swedavia ett rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader och realisationsvinster på närmare -1,1 miljarder kronor.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.