Gå till innehåll

Ändrat flygmönster över Sigtunahalvön

Enligt Swedavias nya miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport ska koldioxidutsläppen från flygtrafiken minskas där det går. Det innebär bland annat förkortning av en del flygningar från flygplatsen, vilket kommer påverka Sigtunaområdet.

I och med Högsta domstolens fastställande av Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 maj 2015 har Arlanda fått ett nytt miljötillstånd. Swedavia arbetar nu under hösten fram ett nytt kontrollprogram för att följa upp de nya miljövillkoren, som ska vara klart till årsskiftet då det nya tillståndet planeras tas i bruk.

Arlandas tidigare miljötillstånd innehöll bland mycket annat ett för flygplatsvärlden unikt utsläppstak för koldioxid, som bland annat inkluderade biltrafiken till och från flygplatsen och den del av flygningen som äger rum allra närmast flygplatsen. Mark- och miljödomstolen gav dock i sin dom år 2013 Swedavia möjlighet att arbeta mer ändamålsenligt genom att utsläppstaket ersattes med en handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp, vilket gör att Swedavias åtgärder kan sättas in där de gör mest nytta. Detta har fastställts i och med att Högsta domstolen inte gav prövningstillstånd och handlingsplanen ska nu implementeras i Arlandas kontrollprogram.

Handlingsplanen innebär bland annat att kortare flygvägar ska skapas när det är möjligt för att minska koldioxidutsläppen. Det innebär i ett första skede att flygstråken för startande flygplan kommer att förändras och delvis påverka området väster om Arlanda. Swedavia har upprättat ett geografiskt område som ska skyddas från överflygningar med jettrafik. Detta område omfattar Sigtunahalvön och Märsta tätort samt området däremellan. Jetflygplan som startar norrut på bana 1 och bana 3 och söderut på bana 1 kommer inte att tillåtas överflyga området. De flygplan som startar på Arlandas bana 2 österut (bana 08) och som ska vidare söderut kommer att ligga på en hög höjd då de passerar Sigtunahalvön och kommer därför att tillåtas överflyga området. Detta förutsatt att flygplanen befinner sig på 3 000 meters höjd eller högre.

Förändringen som börjar tillämpas den 14 oktober gäller alltså enbart för de totalt cirka 15 procent av alla starter på Arlanda som sker på bana 2 österut (bana 08) och som ska vidare söderut. Vid start från de andra banorna kommer jettrafiken att ledas utanför tätorterna Sigtuna och Märsta. 

När den nya tillämpningen är implementerad beräknas antalet överflygningar med jettrafik av Sigtunahalvön att vara cirka 10–20 per dag under en fjärdedel av årets dagar.