Gå till innehåll

Samrådsmöten

I arbetet med att ta fram en ansökan ingår att samråda, det vill säga informera och ta emot synpunkter från berörda kommuner, länsstyrelser, myndigheter och inte minst allmänheten. Under processens gång har Swedavia hållit hela tjugofyra samråd.

Swedavias samrådsmöten

På alla samrådsmöten förs noggranna minnes-anteckningar, som lämnas in till Mark- och miljödomstolen tillsammans med ansökan. Och framför allt samlas alla framförda synpunkter ihop i en samrådsredogörelse som också bifogas ansökan.

Swedavia har valt att ha samråd i två omgångar under arbetet med framtagandet av ansökan. Det har lett till många fler samråd än miljöbalken föreskriver. Men eftersom det handlar om komplexa frågor, anser flygplatsen att ju fler synpunkter och idéer som kommer med i ansökan desto bättre.

Samrådsomgång 2 (december 2009–november 2010)

 • Den 11 december 2009 hölls ett enskilt samråd med Sigtuna kommun.
 • Den 14 januari 2010 hölls ett enskilt samråd med Upplands Väsby kommun.
 • Den 26 januari 2010 hölls ett samråd med kommuner och länsstyrelser.
 • Den 27 januari 2010 hölls ett samråd med verksamhetsutövare på Arlanda.
 • Den 27 januari 2010 hölls ett samråd för allmänheten.
 • Den 17 februari 2010 hölls ett samråd med kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket, Käppalaförbundet och Norrvatten.
 • Den 10 mars 2010 hölls ett samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Den 26 april 2010 hölls ett samråd med Vallentuna kommun.
 • Den 11 november 2010 hölls ett samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Sigtuna kommun, Statens geologiska undersökning samt hyresgäster i Halmsjöns närområde.

Samrådsomgång 1 (december 2008–september 2009)

 • Den 3 december 2008 hölls ett samråd med kommuner och länsstyrelser.
 • Den 4 december 2008 hölls ett samråd med verksamhetsutövare på Arlanda.
 • Den 22 januari 2009 hölls ett samrådsmöte för allmänheten.
 • Den 26 februari 2009 hölls ett samrådsmöte med Naturvårdsverket.
 • Den 20 april 2009 hölls ett enskilt samråd med Knivsta kommun.
 • Den 22 april hölls ett samrådsmöte med Föreningen Väsbybor mot Flygbuller och Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
 • Den 5 maj 2009 hölls ett samrådsmöte med Rosersbergs Villastadsförening.
 • Den 6 maj 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Sollentuna kommun.
 • Den 8 maj 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Sigtuna kommun.
 • Den 11 maj 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Upplands Väsby kommun.
 • Den 12 maj 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Vallentuna kommun.
 • Den 25 augusti 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Järfälla kommun.
 • Den 8 september 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Transportstyrelsen.
 • Den 2 september 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Upplands-Bro kommun.
 • Den 28 september 2009 hölls ett enskilt samrådsmöte med Håbo kommun.