Gå till innehåll

Bioflygbränsle motsvarande 9 000 flygresor tankas på Arlanda

2020-09-22, kl. 11:36

Swedavia bidrar till ett hållbart flygresande bland annat genom att årligen köpa bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna. Årets leverans av bioflygbränsle motsvarar cirka 9 000 flygresor och kommer att tankas på Stockholm Arlanda Airport från den 22 september.

Personal tankar flygplan med biobränsle

Swedavia köper sedan 2016 årligen bioflygbränsle motsvarande behovet för de egna tjänsteresorna under ett år. Syftet är att stötta flygets klimatomställning i linje med Swedavias mål om att minst fem procent bioflygbränsle ska tankas vid svenska flygplatser senast 2025.

– Både Swedavia och flygbranschen har kraftigt påverkats av covid-pandemins effekter. Trots den utmanande situationen vi nu befinner oss i måste flygets klimatomställning fortsätta och prioriteras. Nu är tillfället att visa på allvaret i våra klimatambitioner och att vi ska nå målet om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och allt flyg 2045, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Årets leverans på sammanlagt 210 ton bioflygbränsle delas av Swedavia, SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia har initierat. Mängden motsvarar cirka 9 000 flygresor (cirka 70 mil) och en utsläppsminskning på 80 procent av fossil koldioxid jämfört med konventionellt flygbränsle.

Bioflygbränslet kommer att blandas upp med vanligt flygbränsle upp till 50 procent och tankas på Arlanda med start tisdagen 22 september.