Gå till innehåll

Kraftigt ökad tillgänglighet till Nordamerika under sommaren 2024

2024-02-22, kl. 08:35

Tillgängligheten mellan Stockholm Arlanda Airport och Nordamerika kommer att öka kraftigt när det, med start i mitten av april, tillkommer två nya långlinjer till det befintliga utbudet från flygplatsen. Både United Airlines och Delta Air Lines återvänder och kommer att trafikera linjer från Stockholm Arlanda till Newark respektive JFK under sommarsäsongen 2024. Detta gör att det totalt kommer att vara närmare 30 avgångar per vecka med upp till 5 avgångar per dag till den nordamerikanska kontinenten.

Vy från flygplan

Nyheten att United Airlines och Delta Air Lines båda återvänder till Stockholm Arlanda Airport är mycket glädjande, inte bara för de som vill besöka familj och vänner eller upptäcka nya resmål, utan i synnerhet för de tusentals svenska företag som är verksamma i Nordamerika. Eftersom det är en av Sveriges viktigaste marknader när det gäller import/export och handel, är en väl fungerande tillgänglighet länderna emellan nödvändig för både industrier och företag.

Under sommarsäsongen 2024 kommer Stockholm Arlanda Airport att ha direktlinjer till flera viktiga nav i Nordamerika. Air Canada, United Airlines och Delta Air Lines kommer att trafikera rutter till Toronto, Montreal och New York flera gånger i veckan med start den 10 april (Delta Air Lines), 6 juni (United Airlines) respektive 13 juni (Air Canada), i tillägg till de redan befintliga linjerna som trafikeras av SAS (Toronto och New York).