Gå till innehåll

Sprängningsarbeten påverkar vägen till Terminal 5 under perioden 11 november – 20 mars

2019-11-04, kl. 08:33

Arlandaleden fram till Terminal 5 stängs tillfälligt en till tre gånger om dagen vardagar 11 november – 20 mars. Avstängningarna kommer att ske kl 09.00, 11.30 samt 14.30. Ambitionen är att tiden för avstängningar ska bli mindre än 2 minuter. Vi uppmanar dig som planerar att anlända till Terminal 5 med bil eller buss vid ovan nämnda tidpunkter att vara ute i extra god tid då det kan bildas köer.

Just nu pågår förberedande arbeten inför bygget av den nya piren som ska stå klar 2025. I samband med det drar man om lastgatan till pir F samt nedfarten till närliggande tunnlar. Sprängningsarbeten inom arbetsområdet kommer att pågå från 11 november till 20 mars. Då riskområdet för sprängningarna sträcker sig ut över Arlandaleden samt gångbanan från Parkering 57 till terminal kommer bommar och flaggvakter att stoppa trafikanter och gående just vid sprängningstillfällena.

Påverkan bil- och busstrafik
För bil- och busstrafiken beräknas det vara avstängt under mindre än 2 minuter, men då köer kan uppstå uppmanar vi samtliga som ska till Terminal 5 att ta extra god tid på sig i samband med ovan nämnda tidpunkter.

Påverkan gående
För gående kommer avstängningen vara något längre än för bilar och bussar då det måste säkerställas att ingen befinner sig på väg mellan flaggvakterna då sprängningar sker. Gående kommer därmed att stoppas före bil- och busstrafiken stängs av.

Ingen vägavstängning inför jul
Tidsperioden och tidpunkterna för avstängningarna av Arlandaleden har valts för att minimera påverkan för resenärer och flygplatsen. Det kommer inte att ske några avstängningar under flygplatsens mest intensiva trafikperiod innan jul. De sista avstängningarna av Arlandaleden innan jul sker onsdagen den 18 december. Därefter återupptas avstängningarna av vägen igen efter nyår tisdagen den 7 januari.