Gå till innehåll

Stor rekryteringsdag på Arlanda inför flygplatsens satsningar

2023-01-25, kl. 09:18

Stockholm Arlanda Airport är under expansion med ökande flygtrafik, många nya företagsetableringar under 2023 och utökning av de befintliga tjänsterna på flygplatsen. Tillsammans skapas tusentals nya arbetstillfällen på Arlanda, men också på Swedavias övriga flygplatser. För att möta det ökade rekryteringsbehovet anordnar Swedavia tillsammans med samarbetspartners på flygplatsen en stor rekryteringsdag på Arlanda den 30 januari.

Flygresandet har fått ny luft under vingarna efter pandemin och flygbolagen satsar stort med nya linjeetableringar och återetableringar av flyglinjer. I mitten av 2023 öppnar också en ny 11 000 kvadratmeter stor tillbyggnad på Terminal 5 med omkring 50 nya affärer och restauranger och en modern och utbyggd säkerhetskontroll.

Innan pandemin arbetade omkring 20 000 personer på Arlanda vilket gör flygplatsen till en av Sveriges största arbetsplatser. Med de satsningar och moderniseringar som just nu pågår skapas ytterligare många arbetstillfällen.

För att flygplatsens aktörer ska få möjlighet att presentera sig och möta personer som är intresserade av att börja jobba på Sveriges största flygplats, ordnar Swedavia tillsammans med partners en rekryteringsdag på Arlanda måndagen den 30 januari. Rekryteringsdagen hålls på Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal mellan 11-18 och är öppen för alla. Ingen anmälan krävs.

En dynamisk miljö

Att arbeta på flygplats och på Stockholm Arlanda Airport innebär att arbeta i en spännande dynamisk miljö. Här möts hela världen varje dag och många olika aktörer samverkar för att säkerställa flygplatsdrift, flöden och service. Mycket kan hända på en flygplats och arbetsdagen varvas ofta med både fasta rutiner och nyuppkomna behov och önskemål. Den bredd av tjänster som finns gör att det finns arbeten att söka för många olika kompetenser och intressen.

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med absolut högst andel internationella flyg. Trots att runt 20 000 människor arbetar på Arlanda och omkring 600 företag är verksamma på flygplatsen råder en familjär stämning bland personalen oavsett arbetsgivare.

Representanter från Swedavias regionala flygplatser

Flygets återhämtning sker i hela Sverige på alla Swedavias tio flygplatser. Förutom tjänster till Stockholm Arlanda Airport söker vi och de andra flygplatsaktörerna personal till andra flygplatser ute i landet och det får du också information om under rekryteringsdagen på Arlanda.

Här kan du se en lista över deltagande företag.