Gå till innehåll

Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson utsedd till ledamot i Arlandarådet

2017-05-17, kl. 14:28

Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson blir ledamot i Arlandarådet, ett nyinrättat råd som ska ta tillvara bredare frågor och intressen när Stockholm Arlanda Airport ska utvecklas de kommande åren. Det presenterade infrastrukturminister Anna Johansson i dag på en pressträff.

Jonas Abrahamsson

I regeringens nationella flygstrategi fastställs flygets och de svenska flygplatsernas viktiga roll för hela Sveriges sysselsättning och tillväxt. Strategin slår också fast att Stockholm Arlanda Airport har en särskilt viktig roll som tillväxtmotor för den svenska ekonomin.

− Sverige är ett litet och exportberoende land som är väldigt beroende av bra flygförbindelser såväl med resten av världen som inom Sverige. Antalet resenärer på Arlanda ökar i snabb takt. Därför genomför vi nu ett omfattande utvecklingsprogram och investerar 10 miljarder fram till 2020. Vår visionära plan fram till 2030 ska göra Arlanda till den ledande flygplatsen i Skandinavien. En bred samsyn och samverkan är en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande och därför välkomnar jag Arlandarådet, säger Jonas Abrahamsson vd och koncernchef.

Arlandarådet ska vara ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för myndigheter, statligt ägda bolag och offentlig sektor, näringslivet, intresseorganisationer, forskning och akademi med flera.
Frågor som Arlandarådet kommer att diskutera är bland andra:

  • miljö/klimat/energi,
  • konkurrenskraft, företagande och näringsliv,
  • regional och lokal utveckling, tillväxt, sysselsättning,
  • tillgänglighet nationellt och internationellt,
  • finansiering, kostnader, samhällsekonomi.

Arlandarådet kommer bestå av följande personer:
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Ann Persson Grivas, generaldirektör Luftfartsverket, Jonas Abrahamsson vd och koncernchef Swedavia, Jacob Wallenberg styrelseledamot Connect Sweden, Maria Rankka vd Stockholms Handelskammare, Lena Mickoo ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Ulf Bergh kommundirektör Sigtuna kommun, Peter Norman egenföretagare, Anders Sundström ordförande KF, Chris Heister Landshövding Stockholms län.
Statsrådet Anna Johansson har regeringens uppdrag att vara ordförande i Arlandarådet samt att utse ledamöterna. Från regeringen deltar även statsråden Mikael Damberg och Karolina Skog.

För frågor kontakta Anders Porelius, presschef Swedavia +46 10-109 01 00