Lekplats

Vi har lekytor i Terminal 2, 3, 4 och 5. Här får barnen leka av sig lite före resans start.

Kategori: Lekyta

Här får barnen leka av sig lite före resans start. Tillsammans med Flajt får barnen kunskap om hur bagaget tas om hand, hur det fungerar i flygtrafikledningstornet och i säkerhetskontrollen på ett lekfullt sätt.

Läs mer om Flajt här.

pictogram lekplats

Hitta hit

1

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen
2

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen
3

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen
4

Lekplats

Terminal 2 Efter säkerhetskontrollen
5

Lekplats

Terminal 3 Efter säkerhetskontrollen
6

Lekplats

Terminal 4 Efter säkerhetskontrollen
7

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen