Lekplats

Här får barnen leka av sig lite före resans start.

Kategori: Lekyta

Tillsammans med Flajt får barnen kunskap om hur bagaget tas om hand, hur det fungerar i flygtrafikledningstornet och i säkerhetskontrollen på ett lekfullt sätt.

Läs mer om Flajt här.

pictogram lekplats

Hitta hit

1

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen
2

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen
3

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen
4

Lekplats

Terminal 5 Efter säkerhetskontrollen