Meditationsrum

Välkommen till meditationsrummet på Stockholm Arlanda Airport.

Kategori: Övrig service

Här är du välkommen att be, meditera eller få en stund i stillhet oberoende av religion. Präst från Svenska kyrkan finns på plats för samtal måndag-fredag. Du kan också viga dig här.

Svenska kyrkan på flygplatsen

Välkommen till meditationsrummet på Stockholm Arlanda Airport.

Hitta hit

1

Meditationsrum

SkyCity Före säkerhetskontrollen

Öppettider:

Dagligen: 05.00-22.00