Priszon för taxiresor

Inom markerad zon är maxpriset 675 kronor. Utanför zonen gäller taxameterpris.