Priszon för taxiresor

Inom markerad zongräns gäller maxpris 695kr (1-4 personer) och 1.115 kr för stor bil (5-8 personer) till en adress. Utanför zonen gäller taxameterpris.