På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Mål med höga ambitioner

Swedavias verksamhet styrs med hjälp av hållbarhetsmål. Swedavia har fyra sådana övergripande mål att uppfylla till 2020. Därutöver redovisar Swedavia fem uppdragsmål/indikatorer varje år.

Mål med höga ambitioner

Swedavia har sedan 2011 fyra övergripande hållbarhetsmål. Tre av dessa beslutas av bolagets styrelse medan det ekonomiska målet följer ägarens inriktning.

Utöver lönsamhetsmålet om sju procents avkastning på operativt kapital, finns även ett kapitalstrukturmål om en skuldsättningsgrad motsvarande 1,0–1,5 gånger samt ett utdelningsmål motsvarade 30–50 procent av årets resultat. De nuvarande ekonomiska målen fastställdes,  tillsammans med uppdragsmålen/indikatorerna, vid Swedavias bolagsstämma 2014. De sistnämnda syftar till att Swedavia, i enlighet med bolagets uppdrag, ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

Arbetet som sker för att nå måluppfyllnad inom hållbarhetsmålen påverkar varandra. Bland annat är nöjda medarbetare en förutsättning för nöjda resenärer vilket i sin tur påverkar möjligheten till kommersiella intäkter, vilka är viktiga för avkastningsmålet.

Lönsamhet är en förutsättning för all verksamhetsutveckling, inte minst inom miljöområdet. På samma sätt är ett aktivt miljöarbete en förutsättning för flygplatsernas möjligheter att utvecklas långsiktigt gentemot övriga hållbarhetsmål och uppdragsmål.

En viktig förutsättning för måluppfyllnaden inom samtliga områden är också att Swedavia arbetar tillsammans med partners, som flygbolag och leverantörer till flygplatserna.

Resenärsnöjdhet per flygplats 2015

Bromma Stockholm Airport 72 % (68)

Göteborg Landvetter Airport 79 % (80)

Kiruna Airport 77 % (76)

Luleå Airport 85 % (85)

Malmö Airport 75 % (71)

Ronneby Airport 79 % (82)

Stockholm Arlanda Airport 75 % (75)

Umeå Airport 79 % (78)

Visby Airport 81 % (86)

Åre Östersund Airport 90 % (89)

Swedavias sammanvägda resenärsnöjdhet för 2015 var 76 procent (75). Den positiva utvecklingen bottnar i ett fokuserat arbete med syfte att förbättra atmosfär, bemötande, renlighet, smidiga flöden och prisvärdhet i butiker och restauranger. Alla dessa faktorer har betydande påverkan på resenärsnöjdheten.

Swedavias mål

Hållbarhetsmål 2020 Utfall 2011-2015
85 % nöjda resenärer 68 % 68 % 73 % 75 % 76 %
85 % nöjda medarbetare 64 % 76 % 80 % 84 % 86 %
7 % avkastning på operativt kaptital 7,6 % 7,4 % 7,1 % 10,3 % 14,5 %
0 ton fossila koldioxidutsläpp* 4,6 5,4 3,8 3,1 3,1

* Det övergripande miljömålet på 0 ton fossila koldioxidutsläpp gäller från egen verksamhet.

Uppdragsmål/indikationer utfall 2015 (2014)

Nöjda resenärer

76 % (75 %) 

Antal passagerare inrikes/utrikes

13,3 miljoner / 24,3 miljoner (13,1 miljoner / 22,6 miljoner)

Antal utrikesdestinationer

323 st (320)

Koldioxidavtryck

457 000 ton (446 200 ton)**

Haverier och allvarliga tillbud

4 st (5 st)

**Uppdragsmålet avseende koldioxidavtryck omfattas inte av revisorns översiktliga granskningsrapport.