Gå till innehåll

Inrikestrafiken ökar kraftigt på Arlanda

2011-10-05, kl. 09:00

1,8 miljoner resenärer valde att resa via Stockholm Arlanda Airport under september 2011. Det är en ökning med sju procent jämfört med samma månad året innan. Utrikestrafiken ökade med fem procent medan inrikestrafiken ökade med 14 procent.

- Antalet inrikesresenärer ökar kraftigt på Arlanda. Vi ser en mycket stor ökning av resenärer på linjerna mellan Stockholm Arlanda och Göteborg och Malmö. Av dessa är affärsresenärerna i majoritet, där är restid och punktlighet särskilt viktigt. Dessutom har utbudet av flyg ökat på de här linjerna.14 procent fler resenärer inrikes, vilket totalt är 450 000 resenärer, visar att inrikesflyget har en viktig roll, säger Jan Lindqvist, informationschef Stockholm Arlanda Airport, Swedavia.

Utrikestrafiken visar också plussiffror med fem procent för september, vilket totalt är 1,3 miljoner resenärer.

- Resandet till London, som redan tidigare var en av de största destinationerna från Arlanda, ökade med över tio procent jämfört med samma period året innan. Troligtvis beror det på att London är både ett turist- och affärsresmål. Flyg till Turkiet går också fortsatt bra, i september ökade antalet resenärer till Turkiet med 25 procent, säger Jan Lindqvist.

Delta Air Lines slutade flyga mellan New York och Arlanda i början av september, vilket har minskat utbudet av resor till New York.

-Vi ser en minskning med 25 procent till New York, vilket är en ren effekt av att Delta slutade trafikera Arlanda. Där ser vi hur viktigt utbudet av direktlinjer är, då inget tyder på att efterfrågan minskat till New York. Istället kan man tänka sig att fler nu istället väljer att transferera på kontinenten, vilket medför högre utsläpp och längre restider, säger Jan Lindqvist.


Antalet landningar i linjefart och charter ökade med sex procent i september jämfört med samma månad året innan. Utrikes ökade med fyra procent medan inrikes ökade med åtta procent.

För mer information:
Jan Lindqvist, informationschef Stockholm Arlanda Airport, Swedavia,
0708-91 64 02

Trafikstatistiken för Stockholm Arlanda Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.