Gå till innehåll

Lämna dina synpunkter på flygbuller

Flygplatsen arbetar kontinuerligt för att minska bullret från flygtrafiken och i det arbetet är det viktigt att vi tar till oss, och kartlägger, de synpunkter vi får om buller.

Lämna in synpunkter

I kontaktformuläret nedan kan du därför säga vad du tycker, ställa frågor eller lämna eventuella klagomål som rör flygplansbuller runt Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport. Vårt mål är att svara inom tre dagar, men det kan ibland ta lite längre tid då det kommer in många ärenden samtidigt under vissa perioder. 

Lagring av inkomna uppgifter

Om du fyller i kontaktformuläret nedan och väljer Skicka innebär det att du har accepterat flygplatsens hantering och lagring av uppgifterna du lämnat. De inkomna uppgifterna avseende bullerrelaterade klagomål används för att sammanställa statistik som kontinuerligt redovisas dels internt inom organisationen, dels externt till tillsynsmyndigheten för respektive flygplats. Alla uppgifter i formuläret registreras i ett för flygplatsen specifikt avvikelse-hanteringssystem. Dock utges inga personuppgifter i de statistiska sammanställningarna.
Läs mer om flygplatsens hantering och lagring av inkomna uppgifter här.

Här kan du läsa mer om Swedavias integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig är Swedavia. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Swedavia på e-post: personuppgifter@swedavia.se 

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du begära en ansökan om registerutdrag på e-post: personuppgifter@swedavia.se

Synpunkter utan namnuppgifter

Du får lämna synpunkter anonymt. Om du är anonym och inte uppger några kontaktuppgifter kommer ditt klagomål att ingå i statistiken, men vi kan då inte besvara just din frågeställning. Uppgifter markerade med asterix (*) är dock obligatoriska.

Lämna dina synpunkter på flygbuller

Tack för dina synpunkter!

Anledning till kontakten *
Önskar kontakt via
Kontakten avser * (vid vilken tidpunkt störningen inträffade)

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.