Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för november 2020

2020-12-07, kl. 07:00

Under november månad flög 386 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med fjolårets 3 001 000 resenärer. Den ökade smittspridningen i kombination med nya restriktioner ledde till att en redan mycket begränsad efterfrågan på flygresor ytterligare försvagades under november.

 

Av de totalt 386 000 resenärerna i november var 227 000 utrikesresenärer, en minskning med 88 procent jämfört med förra årets 1 922 000. Inrikesresandet minskade i något större omfattning jämfört med föregående månader och visade en nedgång med 85 procent och 159 000 resenärer jämfört med fjolårets 1 079 000 inrikesresenärer.

- Efterfrågan på flygresor försämrades vecka för vecka under november, som blir den nionde månaden i rad med historiskt svaga siffror för flyget till följd av pandemin. En ökad smittspridning i kombination av nya och utökade restriktioner bidrar till en förstärkt osäkerhet om marknadsutvecklingen och dämpar sannolikt efterfrågan den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

På Stockholm Arlanda Airport minskade resandet med 87 procent till 242 000 i november jämfört med i fjol. På Göteborg Landvetter Airport minskade resandet med 88 procent till 58 000 resenärer under november. Bromma Stockholm Airport visade på den största minskningen både under november månad och ackumulerat januari-november, med en minskning på 95 procent respektive 78 procent.

På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 76 procent och 89 procent till 76 000 resenärer. Kiruna Airport, Luleå Airport och Visby Airport är fortsatt de flygplatser som klarar sig bäst, även om efterfrågan i november även på dessa flygplatser var mycket begränsad.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de åtgärder som Swedavia vidtagit för våra resenärer. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.